මෙත් සෙවන

දරුවකු ලැබීමට සිටින ගැබිණි මාතාවකගේ ප්‍රතිපදාව…

දරුවෙකු ලැබීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින මවක විසින් පිළිපැදිය යුතු කරුණු කිහිපයක් වනවා. එහිදී පළමුවෙන්ම මානසික සැකැස්මයි. දෙවැන්න කායික සැකැස්මයි. මානසික සැකැස්ම යනු සිත් තුළ පවතින්නා වූ අනේකවිධ වූ ආශාවන් ක්‍රියාත්මක වූවාට දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කාන්තාව එය පාලනය කරගත යුතුයි. එය සමහරවිට නුසුදුසු ආහාරපාන වෙන්නත් පුලුවන්. සමහර විට ශබ්ද නගා සංවිධානය කරන සාද වන්නටත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මානසිකව ඇබ්බැහි වූ තවත් යම් යම් ක්‍රියාකාරිත්වයක් වන්නටත් පුලුවන්.

මනස පැහැපත්ව තබාගැනීම.

වෛරයෙන් කෑ මොර දීම, දුකෙන් සිටීම, පළිගන්නා සුළු වචන හරඹයෙහි යෙදීම ඉතා අහිතකරයි. මෙම කාලය මවගේ සියලු සිතුවිලි ධාර්මික සිතුවිලි රජයන උත්සව කාලයක් බවට පත් කර ගත යුතුයි. එනම්, ශරිරයට අහිතකර ක්ලේශයන් හඳුනාගෙන ඒ කාලය තුළ ” මනස සංවර සාධූ – සාධු වාචාය සංවරෝ” (මනස සංවර භාවය යහපත් – වචනය සංවර භාවය යහපත්) යන බුදු වදන සිහිපත් කරමින්, නිරන්තරයෙන් තම කුසේ දරුවෙකු සිටින බව දැන මෛත්‍රීයෙන් කටයුතු කල යුතුයි. මව තුළ දරුවා කෙරෙහි මෛත්‍රිය සිතුවිලි වර්ධනය වීමෙන් දරුවාට අහිතකර කිසිදු දෙයක් සිදු කරන්නට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. එසේ නිතර සිහි කල්පනාවෙන් සිටින විට දරුවාගේ මනෝ විඤ්ඤාණයට සෞම්‍ය වූ සිතිවිලි හා හැඟීම් එක් කෙරෙනු ඇත.

පූජ්‍ය ගෝණදෙනියේ සීවලී හිමි.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close