සෞඛ්‍ය සායනය

සැලසුම් සහගත පවුලක පෙර සුදානම

නිසි සැළසුමක් ඇති පවුලක් ගොඩ නැගීමේදී උපදින දරුවන් ගණන හා ඔවුන් උපදින කාලය, සැළසුම් කළ ගැබ් ගැනීමක් තුලින් වඩාත් නිරෝගී දරුවෙකු ලබාගත හැකි බව දැනටමත්  විද්‍යාත්මකව ඔප්පු වී හමාරයි. ඒ වාගේම අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් නිසා සිදුවන සමාජීය මෙන්ම ආර්ථික ප‍්‍රශ්ණ මග හරවා ගැනීමට උපත් පාලනය ඉතා වැදගත් වෙයි. මෙවැනි අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු නොවු ගැබ් ගැනීම් නිසා දවසකට අප රට තුළ සිදුවන නීත්‍යානූකූල නොවන ගබ්සා කිරිම් මෙන්ම එවැනි තැත්කිරිම් හමුවේ සිදුවන රෝහල් ගත වීම් හා වසරකට සිදුවන මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව තවමත් ඉතා ඉහළ අගයක පවතී.

අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමකින් පසුව විශාල කරදර රොත්තක් තම හිස මත රදවා ගන්නවාට වැඩිය ඒ සදහා සැළසුම් සහගත ලෙස මුහුණ දීම ඉතා උචිත බව පැහැදිලියි. නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අවධානය යොමුවී ඇති ගැබ් ගැනීමට පෙර සිදුකරන යෝග්‍යතා පරික්ෂණ හා උපදෙස් ලබා ගැනීම මගින් ගැබ් ගැනීමට පසු ඇතිවිය හැකි සංකුලතා අවම කර ගැනීමට හැකි වේ.

විවාහයෙන් පසුව සියඵම යුවලවල් තම ගැබ් ගැනීමට පෙර ප‍්‍රජනන සෞඛ්‍ය වෛද්‍යවරයෙකු වෙත සායනයකට යොමුවී තමාට නිරෝගීමත් දරුවෙකු බිහිකළ හැකිද යන්න දැනගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ සදහා තමාට අවශ්‍ය පරික්ෂණ සිදුකරගැනීම තුලින් දැනටමත් තමා තුල ඇති රෝගී තත්වයන් කලින් හදුනාගෙන ඒ සදහා අවශ්‍ය නිසිප‍්‍රතිකාර  ගෙන ගැබ් ගැනීමට යම් බාධාවක් ඇති නම් එම බාධකද ඉවත් කර ගැනීමට හා එතුලින් පෙර සැලසුම් කරන ලද ගැබ් ගැනීමක් සිදුකරගැනීමටත් හැකි වේ. එවැනි ගැබ් ගැනීමකදි සියඵ අවධානම් තත්වයන් කලින් හදුනාගැනීම තුලින් ගැබ් ගැනීමත් පසුව ඇතිවන මාතෘ හා ළදරු සංකුලතා අවම කර ගැනීමට හැකිවේ. උදාහරණ ලෙස දියවැඩියා, අධිරුධිර පීඩනය, විවිධ පෝෂණ ඌනතා, විවිධ හේතුන් නිසා, සිදුවන මදසරුබව, තම පරම්පරාවෙන් පැවත එන තැලසීමියා ආදී දරු ගැබට බලපාන රෝගී තත්වයන් , දැනට කාලයක සිට භාවිතා කරන ඖෂධ වර්ග මගින් දරුගැබට සිදුවිය හැකි හානි අවම කරගැනිමට මෙය
වැදගත් වේ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close